Mål: 6911-07

Dom eller beslut

Rätt till färdtjänst har ansetts föreligga för 85-årig kvinna som gick med rollator samt led av kärlkramp m.m.