Mål: 4671-08

Dom eller beslut

Rätt till färdtjänst har ansetts föreligga för 79-årig kvinna som gick med rollator utomhus samt led av kraftiga ryggsmärtor.