Mål: 5977-08

Dom eller beslut

Fråga om Kriminalvården haft rätt att avslå en intagens ansökan om telefontillstånd på den grunden att telefonnumret var registrerat på ett företag. Prövningstillstånd i kammarrätten.