Mål: 4204-07

Dom eller beslut

Fråga om skyldighet för länsrätten att ge motparten tillfälle att yttra sig över ett yttrande från kommunen till länsrätten. Prövningstillstånd i kammarrätten.