Mål: 1298-07

Dom eller beslut

Fråga om det är förenligt med god fastighetsmäklarsed att förmedla en bostadsrätt hos en förening där mäklaren är medlem.