Mål: 6984-04

Dom eller beslut

Fråga om det finns förutsättningar att meddela förklaring enligt 72 § patentlagen PRV:s nummer: 96023807.0