Mål: 6613-07

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningar förelegat för återkallelse av trafiktillstånd.