Mål: 929-08

Dom eller beslut

Fråga om taxiförarlegitimation ska återkallas på grund av misshandel.