Mål: 7610-04

Dom eller beslut

Fråga om skäligheten av nätanslutningsavgift enligt ellagen.