Mål: 3619-07

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningar för återkallelse av pass.