Mål: 501-08

Dom eller beslut

År 1991 ingicks ett avtal mellan en kommun och en leverantör. Parterna gjorde tillägg till avtalet år 2000 och 2006. Fråga om utlämnande av samtliga avtal.