Mål: 4410-07

Dom eller beslut

Att en kommun är ägare till ett aktiebolag utgör inte något hinder för bolaget att bedriva fristående skolor.