Mål: 103-05

Dom eller beslut

Särskilda skäl för att tillåta en fristående skola som har mindre än 20 elever har inte ansetts föreligga.