Mål: 3432-07

Dom eller beslut

Tillstånd till prövning i KR; fråga om djurförbud på grund av upprepade förelägganden trots att djurhållaren har efterkommit föreläggandena.