Mål: 6358-05

Dom eller beslut

Fråga om förverkande av alkohol som omhändertagits med stöd av 3 kap. 1 § lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter därför att mottagaren saknade rätt att föra in den enligt bestämmelserna i 4 kap. 2 § alkohollagen.