Mål: 4661-07

Dom eller beslut

Fråga om Socialstyrelsen haft rätt att avslå en framställning om prövning av utländsk utbildning som grund för läkarlegitimation med motiveringen att skillnaderna mellan den utländska och den svenska läkarutbildningen var alltför stora. Prövningstillstånd i kammarrätt.