Mål: 2719-05

Dom eller beslut

Fråga om Levitra skall omfattas av läkemedelsförmånerna samt om en eventuell subvention bör begränsas till ett visst användningsområde eller förenas med andra särskilda villkor.