Mål: 4123-07

Dom eller beslut

Kammarrätten har inför sin prövning av en begäran om att få en CD-skiva utlämnad inte tagit del av innehållet utan endast informerats om detta av den berörda myndigheten i dess lokaler. Fråga om kammarrättens utredningsansvar.