Mål: 2181-08

Dom eller beslut

Fråga om skadestånd med anledning av brott mot återanställningsrätt för arbetstagare är pensiongrundande enligt 2 kap. 3 § lagen (1998:674) om inkomstgrundande ålderspension.