Mål: 3234-09

Dom eller beslut

Förhandsbesked angående inkomstskatt.