Mål: 7569-08

Dom eller beslut

Förhandsbesked i skattefråga.