Mål: 841-08

Dom eller beslut

Fråga om tavla, som har erhållits genom arvskifte och därefter utbjudits till försäljning på auktion, kan anses ha innehafts för personligt bruk av den skattskyldige. Beräkning av omkostnadsbelopp vid avyttring av tillgång enligt 52 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).