Mål: 756-09

Dom eller beslut

Förhandsbesked i mervärdesskattefråga.