Mål: 994-09

Dom eller beslut

Förhandsbesked i skattefråga.