Mål: 3941-09

Dom eller beslut

Förhandsbesked i mervärdesskattefråga.