Mål: 5539-08

Dom eller beslut

Fråga om hur bestämmelserna om företrädaransvar avseende mervärdesskatt förhåller sig till EG-rätten. Även fråga om de materiella förutsättningarna för sådant ansvar föreligger.