Mål: 2312-09

Dom eller beslut

Förhandsbesked i skattefråga.