Mål: 8188-08

Dom eller beslut

Förhandsbesked i skattefråga.