Mål: 1087-08

Dom eller beslut

En privatperson som fört in 210 l spritdrycker har ålagts att betala skatt för dryckerna i Sverige med stöd av lagen om alkoholskatt. Fråga om förutsättningar föreligger att med stöd av 2 kap. 16 § lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter vägra lämna ut varorna.