Mål: 1193-08

Dom eller beslut

Fråga om muntlig förhandling skulle ha hållits i kammarrätten.