Mål: 568-07

Dom eller beslut

Fråga om beskattning vid överlåtelse av andel av en bostadsrätt till närstående samt ersättning.