Mål: 1777-06

Dom eller beslut

Fråga om arbetslöshetskassan, när den bestämmer den normalarbetstid som ska ligga till grund för arbetslöshetsersättningen, ska beakta arbete i Danmark under ramtiden eller endast den senaste anställningen i Sverige.