Mål: 5643-07

Dom eller beslut

Tillstånd till prövning i KR; fråga om särskilda skäl föreligger för assistansersättning avseende en tredje personlig assistent för tid då den funktionhindrade vårdas på sjukhus.