Mål: 1731-07

Dom eller beslut

Den fråga i målet som har lett till att Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd är om en jourfamiljehemsförälder, vid bedömningen av om arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen är uppfyllt, kan anses ha haft förvärvsarbete.