Mål: 3071-08

Dom eller beslut

Fråga om den som är god man för ett ensamkommande barn har rätt att uppbära allmänt barnbidrag för barnet. Prövningstillstånd i kammarrätten.