Mål: 2031-08

Dom eller beslut

Sjukdomstillstånd som berättigar till sjukpenning har ansetts föreligga vid reaktion på svår stress.