Mål: 6750-08

Dom eller beslut

Sjukdomstillstånd som berättigar till sjukpenning har ansetts föreligga vid foglossning i samband med graviditet.