Mål: 3656-07

Dom eller beslut

En person utan arbete har studerat på Komvux en vårtermin. Under höstterminen samma år har han ansökt om plats på högskolan med början i januari året därpå. Han har inte ansetts delta i utbildningen under höstterminen, utan uppfylla kraven för rätt till arbetslöshetsersättning.