Mål: 4674-07

Dom eller beslut

Fråga om en arbetslöshetskassa haft fog för att återkräva arbetslöshetsersättning från en försäkrad på den grunden att hon varit deltidsstuderande och inte informerat arbetslöshetskassan om sina studier.