Mål: 1808-06

Dom eller beslut

Fråga om en sjuttonårig gymnasiestuderande som under en årskurs bedriver studier vid en skola i Kenya har rätt till underhållsstöd. Prövningstillstånd i kammarrätten.