Mål: 2773-06

Dom eller beslut

En arbetsgivare har i anslutning till att en anställd lämnat sin anställning överenskommit med denne att arbetsgivaren skulle teckna och betala en tjänstepesionsförsäkring. Det inbetalade beloppet har ansetts vara ett avgångsvederlag enligt 13 § första stycket 3 lagen om arbetslöshetsförsäkring.