Mål: 1054-07

Dom eller beslut

Fråga om en förälder som saknar sjukpenninggrundande inkomst kan avstå rätten att uppbära föräldrapenning till förmån för den andra föräldern även beträffande de 60 dagar som annars undantas från rätten till sådant avstående.