Mål: 7475-08

Dom eller beslut

Fråga om återkallelse av körkort enligt 5 kap.3 § 6 körkortslagen på grund av att körkortshavaren dömts för våldtäkt.