Mål: 5443-05

Dom eller beslut

Fråga om bistånd enligt socialtjänstlagen till kostnader för boende i en kolonistuga.