Mål: 3411--3413-09

Dom eller beslut

En offentlig upphandling där anbudet med lägst pris ska antas har vid lika anbud ansetts kunna avgöras genom lottning.