Mål: 8272-08

Dom eller beslut

Fråga om förfarandet vid upphandling av konstnärliga tjänster.