Mål: 5783-09

Dom eller beslut

Namn- och adressuppgifer på samtliga jaktkortsinnehavare i jaktkortsregistret har inte lämnats ut till en jägarorganisation som skulle använda uppgifterna för informationsspridning och medlemsvärvning.