Mål: 872-08

Dom eller beslut

Fråga om allmän förvaltningsdomstols behörighet att pröva mål om undantag från artskyddsförordningens förbud mot förvaring och transport av vissa fågelarter.