Mål: 3832--3834-08

Dom eller beslut

Fråga om en fristående gymnasieskola som vill anordna körkortsutbildning som en del av elevens individuella val är berättigad till bidrag enligt skollagen (1985:1100)