Mål: 7187-07

Dom eller beslut

Särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Prövningstillstånd i kammarrätten.